Hangi Göze Hangi Lazer Tekniği Daha Uygun?

Hangi Göze Hangi Lazer Tekniği Daha Uygun?

Göz tedavisinde kullanılan lazerler, aynı prensiple çalışsa da farklı özelliktedir. Kullanılan teknoloji her göz numarasına, gözün ölçümlerine ve hastanın gereksinimlerine göre değişiklik gösterir
Lazer tedavisi prensip olarak; hemen her yaşta uygulanabilmesinin yanı sıra gelişmiş cihazlara, teknolojiye ve bu teknolojiyi kullanan cerrahlara sahip merkezlerle her hastada ayrı bir plan uygulama şansına da sahiptir. Tabii ki bunun sonucunda daha başarılı ve hasta için daha tatminkar olan sonuçlar elde edilir. Bir hasta gözündeki numaranın tedavi edilmesini, yani daha basit bir deyimle kullandığı gözlükten kurtulmak istiyorsa, başvurduğu sağlık merkezi hastaya seçenekler sunmalıdır. Bu seçenekleri anlatırken de en başarılı ve risk taşımayanından başlayarak neler yapılabileceğini anlatmalıdır. Gözlük numarası ve yaşlara göre örnekler vererek anlatırsak:

Örnek
1: 20-40 yaş arası 2 ile 7 derece arası miyop hasta: Bu hastada lazer ilk seçenektir. Karar hangi lazer sisteminin uygulanması olmalıdır. Bugün için bu derecede hastalarda artık ilk seçenek Smile lazer yöntemidir. Eğer bazı nedenlerden dolayı Smile uygulanamıyorsa wavefront yönteminin türleri seçilmelidir (PTA, İlasik vb.). Çok nadir durumlarda doktorun bazı nedenlerle yüzey lazer seçme olasılığı da vardır (Lasek, transPTK ve PRK gibi).

Örnek
2: 20-40 yaş arası 7 ile 9 derece arası miyop hasta: Bu hastada lazerde hemen hemen tek seçenek Smile teknolojisidir. Lasik tekniğindeki flep hazırlığı olmadığı için bu numaralarda başarı şansı oldukça yüksektir. Korneası lazere uygun olmayan hastalarda göz içi lens yöntemi kullanılmalıdır. Lazerden bile daha eski olan bu yöntemde gözün diğer özellikleri uygunsa çok başarılı sonuçlar alınır. Göz içi lens yöntemi, deneyimli bir göz hekimi için uygun gözde 15-20 dakikalık iyi bir uygulama ile yüksek emniyet özellikleri olan bir yöntemdir.

Örnek
3: 20-40 yaş arası 10 derece ve daha yüksek miyop hasta: Bu hastada tek seçenek göz içi lens cerrahisidir. Göz özellikleri uygunsa çok başarılı ve ömür boyu kalıcı bir yöntemdir. Deneyimli bir cerrah için oldukça kolay ve hasta için problemsiz bir ameliyat şeklidir.

Örnek
4: 20-40 yaş arası 2-4 derece hipermetrop hasta: Bu hastada seçenek lasik olmalıdır. Smile tekniğinin hipermetrop bilgisayar yazılımı henüz tam sonuçlanmadığı için bu gözlere uygulanamaz. Tercihen femto lazer ile hazırlanan flep sonrası hipermetrop sonuçları daha başarılı olan bir excimer lazer ile tedavi yapılmalıdır. Hasta; tedaviyi planladığı merkezden, kullanılacak excimer lazerin hipermetrop sonuçları hakkında bilgi almalıdır.

Örnek
5: 20-40 yaş arası 5 derece ve daha yüksek hipermetrop hasta: Bu hastada lazer uygulanması çok uygun olmaz. Hiçbir şekilde lazer ile sıfır dereceye yakın bir sonuç elde edilemez. Belli şartlarda hasta bir miktar numara kalmasını kabul ederse lazer uygulanabilir. Tercih edilecek yöntem, gözün yapısı uygunsa göz içi lens olmalıdır. Göz uygun değilse tedaviyi yapacak doktor ve hasta göz içi lens değişimi tekniği (bir tür katarakt ameliyatı) ile çok başarılı sonuç alabilirler. Bu konuda önemli olan hastanın beklentisi, yaşı, gözün ölçümleri ve doktor ve ekibinin bu konudaki deneyimleridir. Tüm bu gruplar için hastanın gözünün özel bir hastalığı olmaması önemlidir. Örnek olarak şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, sarı nokta hastalığı, gece körlüğü, göze zarar vermiş glokom vb. söylenebilir. Ayrıca hastanın bilinen önemli bir metabolik, romatizmal vb. hastalığı olmadığı da bilinmelidir. 40-45 yaş üzerindeki hastalara aynı dereceler için aynı lazer sistemleri uygulanabilir. Ancak bu yaş grubunda artık yakın gözlüğü problemleri başlamıştır. Bir tedavi söz konusu olacaksa hem yakın, hem de uzağı görmenin düzeltilmesi daha doğru olur. Bu grup hasta için ideal tedavi yöntemi göz içi lens değişimidir. Kolaylaştırılmış bir katarakt ameliyatı şekli olan bu yöntem; hastanın hem uzak, hem de yakın gözlükten ömür boyu kurtulmasını sağlar.

GÖZ İÇİ LENS NE DEMEKTİR?
Göz içine uygulanacak lensler ile hem uzak, hem yakın, hem de orta mesafe görme düzeltilebilir.
Bu lensler hem miyop ve hipermetrobu, hem astigmatı, hem de yakını düzeltmek için dizayn edilmiştir.
Hastanın gözü miyop, astigmat ve hipermetrop olabilir. Bunların hepsi kaç numara olursa olsun düzeltilebilir. Aynı şekilde uzağı düzelterek veya uzağı iyi gören hastalarda uzak görmeyi bozmadan yakın okuma gözlüksüz olarak sağlanabilir.
Birkaç dakika süren bir ameliyat ile göze yerleştirilen ve ömür boyu gözde kalacak olan bu lenslerin ömrü insan hayatının birkaç katıdır.
Bu teknik ile ömür boyu kalıcı bir görme sağlanır. Hastanın gözünde bir daha değişim beklenmez.

DOKTORUN TECRÜBESİ ÖNEMLİ
Bu teknikte önemli olan doktor ve ekibinin bu konuda deneyimli olması ve ameliyatın yapılacağı merkezin teknik donanım olarak yeterli olmasıdır.
Ameliyat sırasında kullanılacak femto katarakt lazer aleti, fako aleti, göz içine takılması planlanan lensin ölçüm ve hesaplanmasında kullanılacak aletler, ameliyat sırasında çok detaylı görmeyi sağlayacak mikroskoplar ve göz içine uygulanacak lensler vb. bu teknoloji için şarttır.
Doktor ve ekibi de bu ölçümleri değerlendirecek, bu değerde lensleri sisteminde bulunduracak ve uygulayacak deneyimde olmalıdır. Bu tekniğin en önemli tarafı ameliyat öncesi hazırlıktır. Çok gelişmiş ölçüm aletleri ile detaylı hesaplamalar yapılmalı ve doğru lens seçimi yapılmalıdır.
Bu özellikler bir araya geldiği zaman birkaç dakika süren, sonrasında gözün kapatılmasına gerek duyulmayan ve damla anestezisi ile yapılabilen bir ameliyat ile ömür boyu gözlüklerden kurtulmak mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir